Chiligruppen er et botilbud for voksne med problemskabende adfærd eller behandlingsdom

Vi er et §107 og 108 tilbud og vi modtager domsanbragte efter straffelovens §68 og §69

Vi tror på, at alle mennesker har uanede udviklingsmuligheder. Nogle har behov for at være i en særlig kontekst, for at kunne udvikle sig.

Via ildsjæl, medmenneskelighed og faglighed skaber ChiliGruppen de nødvendige rammer der muliggør udvikling for vore beboere.
Vi vil.

Vi er beliggende i Århus Kommune, på forskellige matrikler.

Ledige pladser – Vi har 1 ledig plads tilbage