Vi tilbyder i døgnregi

  • Særforanstaltninger til beboere, der på baggrund af voldsomt problemskabende adfærd ikke magter at bo sammen med andre
  • En afdeling der maksimalt rummer 3 beboere med similare behov for pædagogisk behandling
  • Opgaveløsning på højt fagligt og erfaringsmæssigt niveau
    Individuel behandling, hvor der tages hensyn til beboerens kompetence- funktions- og udviklingsniveau
  • Højt sikkerhedsniveau for såvel beboere som personale, og det omgivende samfund
  • Et levemiljø hvor omdrejningspunktet er at skabe en dagligdag der motiverer og giver mening for beboeren
  • Nærværende personale der brænder for deres arbejde

Derudover løser Chiligruppen akutopgaver i døgnregi, samt bostøtteopgaver indenfor målgruppebeskrivelsen.