Idégrundlag

Chiligruppen er grundlagt

– af 3 tidligere kolleger fra det socialpædagogiske felt, navnet er valgt som symbolik for ”lille stærk gruppe”.

Idégrundlaget er

– at løse pædagogiske og psykiatriske behandlingsopgaver af længere eller kortere varighed, herunder akutopgaver.
Erfaringen viser os, at kompetente og udviklingsorienterede behandlingstilbud særligt tilpasset voksne over 18 år, der afsoner behandlingsdom eller af andre årsager har behov for støtte af længerevarende karakter, kan være svære at finde, – er beboeren derudover udadreagerende (og/eller har psykiatriske problemstillinger) i særlig grad, opleves det ofte at beboeren ikke har længerevarende ophold på institutioner, før vedkommende bliver udskrevet, eller indskrevet på psykiatrisk hospital.

Derudover er det vores erfaring

– at der er behov for nytænkning og videreudvikling indenfor målgruppen af unge der har problemskabende adfærd, eller er domsanbragte.
Det ses, at antallet af unge, der idømmes længerevarende behandlingsdom i pædagogiske rammer er stigende.

Ofte opleves det, at de unge anbragte der når det 18 år, udskrives, hvorved relationen (og det hidtidige relationsarbejde) tabes på gulvet.
Det er derfor Chiligruppens ønske, udover at oprette et behandlingstilbud til voksne med problemskabende adfærd, også at oprette et tilbud til de sværest anbringelige unge, et tilbud hvor relationen og behandlingsarbejdet fortsætter efter det 18. år, i samme rammer og med kendte voksne der følger med den unge.

Det er vigtigt at understrege

– at chiligruppen i behandlingstilbuddet, dette uanset varighed, har fokus på udvikling af beboeren.