Chiligruppen modtager beboere over 18 år i døgnregi efter Serviceloven §107 og §108. Det er beboere med diagnosen skizofreni, ADHD, autisme, Prade Willie Syndrom, gennemgribende udviklingsforstyrrelse eller psykisk udviklingshæmning, dog alle med en adfærd der er problemskabende. Endvidere modtager Chili gruppen borgere, der i kombination med ovenstående forhold er idømt strafferetlig behandling på baggrund af personfarlig eller ikke personfarlig kriminalitet.