Værdier

Ildsjæl

Vi ”brænder” for vores felt, vi tager dem som er opgivet andre steder, og vi tøver ikke med at tilføre motivation og udvikling til beboeren.
– Vi vil.

Uviklingsmuligheder

Betyder for os, at alle mennesker har uanede udviklingsmuligheder. Gennem et troværdigt, omsorgsfuldt og medmenneskeligt miljø, skabes relation og motivation. Via relation anes udviklingsmuligheder, og gennem støtte, faglighed, tillid og ildsjæl er udvikling for den enkelte realitet.

Relation

Chiligruppen stiller personale til rådighed, der via tillid, tålmodighed, troværdighed og høj faglighed kan skabe relation, personale der holder det de lover, og personale der aldrig sætter relationen på spil ved at påføre brugeren skyld.
Chiligruppens personale har til enhver tid ansvaret for relationen, og for at agere medmenneskeligt.

Troværdighed

Det betyder at vi udviser respekt og ansvarlighed i alle henseender, og over for alle samarbejdspartnere det være sig beboere, pårørende, det øvrige behandlersystem og forvaltning eller kriminalforsorg.